Welke zorgen?

Individuele psychotherapie ( kind vanaf 6j. of jongere tot 17j. ) en/of Gezinstherapie (ouders met kind/ jongere)
 • diagnose
 • hechtingsproblematiek
 • faalangst, onzekerheid,
 • sociale zorgen
 • verwerking van ingrijpende gebeurtenissen of trauma (seksueel misbruik, verlies, rouw, echtscheiding, …)
 •  laag zelfbeeld
 •  identiteitsproblemen
 •  negatief gedrag
 •  pesten of gepest worden
 •  eenzaamheid
 • verstoorde ouder-kind relaties (in eigen gezin, nieuw samengesteld gezin, pleeg- of adoptiegezin)
 • problemen in de omgang met andere kinderen of jongeren, gedragsproblemen, …
 • ...
Zand

Locatie 

Stationsstraat 68, 8470 Gistel