Kinderen

Zand 2

Volwassenen hebben geleerd om te praten over hun problemen. Bij kinderen ligt dit anders.

Via spel tonen zij wat hen bezighoudt. Bij spel hoort speelgoed. Via spel krijgt het kind een kanaal om zijn/haar emoties te uiten.

Het doel hierbij is ondersteunend te werken en een nieuw positief verhaal te schrijven. 

Locatie 

Stationsstraat 68, 8470 Gistel