Jongeren

Jongeren zijn soms zoekend naar wie ze zijn, naar wie die andere is.

Emoties kunnen soms heel hevig zijn.

Samen gaan we op zoek naar wat de jongere bezighoudt.

Wat haar/zijn gedachten zijn.

Wat haar/zijn mogelijkheden zijn?

Wat heeft hij/zij nodig?

Wat verlangt hij/zij?

Komen tot zelfsturing en wat haalbaar is.

We leggen het accent niet op de zorgen maar kijken welke vaardigheid de jongere nodig heeft om vooruit te geraken?

Locatie 

Stationsstraat 68, 8470 Gistel