Psychotherapie

Mensen zijn enorm veerkrachtig. Iedereen heeft zijn eigen sterktes en talenten. Die liggen soms zo diep ondergesneeuwd dat we die niet meer zien. Als psychotherapeut help ik deze talenten terug te vinden en te versterken. Op die manier groeit het zelfvertrouwen en de kracht om met tegenslagen om te gaan.

De cliënt staat altijd centraal

  • via gesprekstherapie

gaan we na op welke momenten we moeilijkheden ervaren. De oorzaak van de moeilijkheden wordt stilaan duidelijk. We staan stil bij de manier waarop we reageren op bepaalde situaties. Heel dikwijls zijn hierin patronen te herkennen. We bekijken welke gevoelens ons gedrag veroorzaakt bij onszelf en hoe anderen hierop reageren. Andere manieren om te reageren worden in alle veiligheid uitgeprobeerd. Op die manier kunnen die nieuwe reacties buiten de sessies ook toegepast worden. Zo kan de cliënt zelf met moeilijkheden omgaan in de toekomst.

  • via creatieve therapie

gaan we op zoek naar verdieping. Zo ontdekken we samen welke mogelijkheden er zijn heeft om groei opnieuw mogelijk te maken.

  • via lichaamsgerichte therapie
  • ontlading

door het lichaam in beweging te brengen kunnen we de energie, frustratie, angst en stress die in het lichaam vastzit loslaten.

  • ontspanning

de opgebouwde spanning zorgt dikwijls voor lichaamsklachten als: hoofdpijn, nekpijn, buikpijn en druk op verschillende plaatsen in het lichaam. Die kunnen we verzachten door hierop te focussen en ons lichaam te leren ontspannen.

  • therapie op maat

Sommige mensen voelen zich opgelucht na ontlading. Anderen voelen zich net beter na een diepgaande ontspanning. Beide technieken kunnen uitgeprobeerd worden. Net door het effect hiervan te ervaren kan een voorkeur gegeven worden aan ontladings- of ontspanningstechnieken.

Voor beide technieken is in de praktijk een ruime sportzaal en heel wat bewegingsmateriaal voorzien.

 

Integratieve psychotherapie

  • omgaan met gedachten, emoties, lichaam en gedrag
  • Denken, voelen en doen vormen samen onze persoonlijkheid. Hart, hoofd en handen spelen voortdurend op elkaar in en bepalen zo ons gedrag. Een integratieve benadering zoomt op ieder onderdeel wat dieper is. Stap voor stap ontdekken we waar de oorzaak van de moeilijkheid zit. Door hier gericht op in te zetten kan het patroon doorbroken worden. Stap per stap kunnen vastgeroeste gewoontes gestopt worden en omgebogen worden in vernieuwde positiviteit.
  • Heel dikwijls overvallen negatieve gedachten ons. We nemen die veronderstellingen voor waarheid aan. Die ingebeelde waarheid veroorzaakt minder leuke emoties die zich uiten in allerlei symptomen in ons lichaam. Om die te verzachten gaan we ons op een bepaalde manier gedragen. Dit gedrag ervaren wij of anderen als storend. Net door de automatische gedachten even kritisch te bekijken merken we dat we dezelfde situatie ook veel positiever kunnen interpreteren. Deze nieuwe visie maakt onze emoties lichter en laat ons lichaam opnieuw opgelucht ontspannen. Zo kunnen we milder reageren op onszelf en op anderen.
  • Stilaan ontdekken we ons zelfbeeld, ons mensbeeld en ons wereldbeeld en kunnen we die opnieuw positief vormgeven.

 

Toekomstvisie

Het inzicht in jezelf en in de situatie groeit, je gaat aan de slag met de ingeoefende vaardigheden en past die toe in situaties waar het vroeger moeilijk liep. We werken naar opluchting en hoop. Die groei wordt merkbaar in het uitstralen van zelfvertrouwen.

Tarieven en terugbetaling

klik hier

Locatie 

Stationsstraat 68, 8470 Gistel