Klinische orthopedagogie

In het leven komen vaak heel wat uitdagingen onze kant op. Om deze te overwinnen, moeten we leren hoe we stevig in onze schoenen kunnen staan en hoe we onze steunfiguren kunnen vragen om hulp. Toch is het niet simpel om onze krachten te benutten en hulp te aanvaarden. Samen kunnen we op zoek gaan naar die sterktes en personen die jouw sterker kunnen maken om de drempels in het leven te overkomen en verder te groeien als individu.

Contextgericht werken 

  • De mens is een sociaal wezen. 

We willen ons gehoord, gezien en gerespecteerd voelen door onze omgeving. Dit is hoe wij ons verbonden kunnen voelen met elkaar en hoe wij dan ook elkaars denken, voelen en doen beïnvloeden. 

  • Via gesprekstherapie 

probeer ik samen met jou zicht te krijgen op de invloed van de omgeving die leidt tot specifieke denk- en reactiepatronen. 

  • Via speltherapie 

ga ik samen met kinderen en mensen met beperkte cognitieve mogelijkheden op zoek naar creatieve manieren om te handelen rond gedachten, gevoelens en gedrag. 

 

Krachtgericht samenwerken 

Door contextgericht te werken krijgen we zicht op jouw krachten en de krachten uit jouw netwerk. Met jouw toestemming kunnen mensen die voor jou belangrijk zijn ook deelnemen aan (een van) onze sessies om samen te werken aan jouw groeiproces. 

 

Ondersteuning in bijzondere opvoedingssituaties 

Soms gebeurt het wel eens dat ouders met heel wat financiële, persoonlijke of sociale moeilijkheden te maken krijgen. Deze kunnen ouders een hoge mate aan stress bezorgen, maar ook een invloed uitoefenen op het gezin en de opvoeding van de kinderen. Ouders hebben hierbij nood aan iemand die onbevooroordeeld naar hen luistert. Zo kan de nodige ondersteuning geboden worden om de rust, veiligheid en stabiliteit terug te brengen voor elk gezinslid. 

 

Toekomstvisie

De sessies zijn gericht op het verlichten en versterken van de geest, maar ook op het leren aanspreken van het netwerk om samen verder te groeien. Door zich aan de hand van deze aanpak te verdiepen in alle aspecten van het leven, creëren we een situatie waar jouw kwaliteit van leven een stuk beter kan worden. 

Locatie 

Stationsstraat 68, 8470 Gistel